Covid 19

St. Leo's College COVID-19 Response Plan.pdf

With schools opening this week, the Department is launching a communications campaign focusing on the importance of upholding high standards of safety in schools and at home.

The campaign is multi-faceted and features a radio ad aimed at parents. This will air nationally and locally from Wednesday 5 January and will continue to be broadcast over the coming weeks.

The digital aspect of the campaign features a video of primary and post-primary students encouraging their fellow students to stay safe and stay home if they have Covid-19 symptoms.

This element of the campaign will also be heavily promoted across social media channels and includes messages in English, Irish, Polish, Lithuanian, Portuguese, Romanian and ISL. The Department is currently looking at developing materials in more languages.

The digital advertising promotes the videos and links to further materials, including posters and information on symptoms.

The most up to date information on symptoms is always available from the HSE.

We would be grateful for your assistance in helping to promote and amplify the campaign through your own digital and social media channels.

You can keep track of our activity by keeping an eye on our LinkedIn, YouTube and Twitter accounts; the materials will also be live on gov..ie; Instagram and Facebook.

Kind regards,

Info_COVID19

PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL

A Phríomhoide, a chara,

Féach an leagan Gaeilge de Nóta Faisnéise SD 0002/2022 ceangailte le haghaidh do chuid faisnéise.

Ós rud é go bhfuil na scoileanna ag oscailt an tseachtain seo, tá an Roinn ag seoladh feachtas cumarsáide a dhíríonn ar a thábhachtaí atá sé go seasfaí le hardchaighdeáin sábháilteachta i scoileanna agus sa bhaile.

Is feachtas ilghnéitheach é seo agus áirítear leis fógra raidió atá dírithe ar thuismitheoirí. Craolfar ar bhonn náisiúnta agus ar bhonn áitiúil araon é ón gCéadaoin an 5 Eanáir ar aghaidh agus leanfar le hé a chraoladh sna seachtainí atá le teacht.

Ar áireamh sa ghné dhigiteach den fheachtas tá físeán ina spreagann daltaí bunscoile agus iar-bhunscoile a gcomhdhaltaí chun fanacht sábháilte agus chun fanacht sa bhaile má tá siomptóim Covid-19 orthu.

Cuirfear an ghné sin den fheachtas chun cinn go mór ar fud na gcainéal meán sóisialta freisin agus áirítear léi teachtaireachtaí i nGaeilge, i mBéarla, i bPolainnis, i Liotuáinis, i bPortaingéilis, i Rómáinis agus i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann. Tá an Roinn ag iarraidh faoi láthair ábhair a fhorbairt i níos mó teangacha.

Leis an bhfógraíocht dhigiteach, cuirtear na físeáin agus naisc chuig tuilleadh ábhar chun cinn. Áirítear leo sin póstaeir agus faisnéis faoi shiomptóim. Beidh an fhaisnéis is cothroime le dáta faoi shiomptóim ar fáil i gcónaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Bheimis buíoch díot dá bhféadfá cabhrú linn ach an feachtas a chur chun cinn agus a chur chun tosaigh trí do chainéil mheán digiteach agus mheán sóisialta féin.

Is féidir leat ár gcuid gníomhaíochta a rianú ach súil a choinneáil ar ár gcuntais ar LinkedIn, ar YouTube agus ar Twitter. Craolfar na hábhair ar gov.ie, ar Instagram agus ar Facebook freisin.

Le gach dea-ghuí

Info_COVID19

NÁ TABHAIR FREAGRA AR AN RÍOMHPHOST SEO LE DO THOIL

Return to School 6th January 2022.pdf

Statement from Minister for Education and Skills 4th January 2022.pdf

Letter to Staff & Parents re COVID-19 Nov 2021.pdf

Letter re COVID-19 Positive Case .pdf

2. Video advice for parents and students at different levels

https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advice-for-students-and-their-families/#returning-to-school

3. Posters/graphics advice for parents

https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advice-for-students-and-their-families/#returning-to-school

4.Multilingual advice for parents

https://www.gov.ie/en/publication/0cf46-resources-and-materials-for-parentsguardians-and-for-students-on-returning-to-school-multi-lingual/

5. Communications to Parents regarding School Transport – SEN and Post Primary

https://www.gov.ie/en/publication/64a88-school-transport/

Supporting Continuity of Teaching, Learning and Care 2021.pdf

gm24-St.Leos_College_COVID19_Health_and_Safety_Policy.pdf

Aug 08
2024
School Uniforms Direct Mobile Shop
Aug 15
2024
School Uniforms Direct Mobile Shop
Aug 21
2024
Welcome to our First Year students
Aug 22
2024
First Year Induction Programme continues
04-Jun-2024
Message from An Taoiseach Simon Harris in advance of State Examinations
Enquire
Contact
St. Leo's College,
St. Leo’s College,
Dublin Road,
Carlow,
IrelandLocation
© 2024 St. Leo's College